ทีฆายุกา โหตุ
มหาราชินี

๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

Long Live Her Majesty
Queen Sirikit

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)