We are Thailand's leading gold producer

Latest News

+

บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ในประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้

  1. 5 นาทีกับอัครา
    Download

  2. Contribution and Benefits to Thailand 2016 Chatree Gold Operation

  1. Corporate Video

  2. อยู่กับเหมือง ตอนเกื้อกูล

  3. ผลกระทบหลังปิดเหมืองแร่ทองคำ จ. พิจิตร ช่อง ไทยรัฐทีวี

  4. ชีวิตหลังปิดเหมืองทองคำชาตรี ตอนที่ 3

  5. ชีวิตหลังปิดเหมืองทองคำชาตรี ตอนที่ 2

  6. Akara's Community News

+