คณะกรรมการบริษัท

  1. 1. นายรอส สมิธ-เคิร์ก รองประธานกรรมการ
  2. 2. นายปีเตอร์ วอร์เรน กรรมการ
  3. 3. นายรอส คอยล์ กรรมการบริหาร