ข้อมูลตำแหน่งงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของปริมาณแร่และการผลิตทองคำในโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ เราดำรงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมปฏิบัติงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง

 1. HR Manager / Asst. Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Creates and oversees the Human Resources Department, which includes both Human Resources Management and Human Resources Development.
  • Establishes the HR plan and strategy, as well as the company structure, rules and regulations, and other related issues
  • Creates a transparent recruitment process to find the right candidate at the right time.
  • Creates an "onboarding program" to ensure that new employees understand the fundamentals of their job, are aware of workplace safety and any relevant issues, and are familiar with the company's culture
  • Creates, maintains, and monitors a compensation and welfare scheme (total rewards) that is fair, legal and competitive with the market
  • Creates training programs with all department heads to further develop employee soft and hard skills, and submits skill development reports in accordance with the law
  • Creates a performance appraisal scheme that includes a link to developing employee competency as well as a reward for employees.
  • Establishes the employee relationship management, which includes employee engagement, internal communication, staff activity, disciplinary action, and any other related issues.

  Qualification

  • Bachelor's degree or higher in Human Resources Management or related fields
  • Able to work in Phichit province
  • Have at least 15 years of direct and extensive experience in Human Resources Management and Development
  • At least 5 years of experience as an assistant manager or higher
  • Experience in heavy industry is an advantage
  • Able to communicate in English

 2. Occupational Health and Safety Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Works closely with department heads and supervisors to provide advice on health and safety issues in the workplace
  • Facilitates OH&S training as well as the formation and training of the Emergency Response Team in order to manage emergency responses
  • Facilitates the implementation of Safety Policy, Occupational Health and Safety Management Plan
  • Inspects and reports on workplace hazards, unsafe or unsatisfactory conditions and practices
  • Investigates or assists in the investigation of all workplace injuries, illnesses, and dangerous events
  • Maintains current working knowledge of occupational health and safety legislation, codes of practice, and other OH&S guidelines
  • Creates safety training courses, keeps safety training records, and communicates with external safety and training organizations
  • Oversees and trains the team members
  • Provides regular monthly reports on health and safety issues, including a summary of relevant trends and progress across the site and recommendations for corrective actions
  • Obtains ISO45001 certification for the company (future strategy)

  Qualification

  • Bachelor's degree or higher in Occupational Health and Safety
  • Able to work in Phichit province
  • Have at least 10 years of experience in Safety and Security (5 years as a Manager)
  • Experience in mining, construction, or heavy industries would be an advantage
  • Experience with ISO45001 would be an advantage
  • Able to speak and write English

 3. Supply Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Supervises the Supply Team to ensure compliance with procurement procedures.
  • Oversees the purchasing and storage functions to ensure that all users of spare parts and supplies receive an effective and efficient services
  • Sources Thai suppliers of consumables and spare parts, including informing them of our specifications and special requirements
  • Assists prospective Thai suppliers in understanding our business so they can better meet our needs
  • Ensures all suppliers are correctly advised of our quality and reliability requirements
  • Assists Purchasing staff in understanding items required and the importance of confirming requirements with end users if there is any doubt
  • Assists Stores staff in efficiently maintaining and controlling warehouse stock
  • Gives special attention to ensure that we always have enough essential supplies such as grinding media, reagents, and fuel on hand
  • Leads cost-saving negotiations with major suppliers.
  • Concentrates on acquiring critical parts from overseas suppliers.

  Qualification

  • Bachelor's degree or higher in any field
  • Able to work in Phichit province
  • Direct experience in purchasing and store management
  • Have at least 5 years of management experience
  • Understanding of parts, tools, and materials used in the construction and mining industries would be an advantage
  • Able to speak and write English

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อทางจดหมายตามที่อยู่ข้างล่าง โปรดแจ้งระดับเงินเดือนในปัจจุบันของท่านและระดับเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resume) และรูปถ่ายล่าสุดมาที่

ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

โทร.+66 5661 4500 | Fax. +66 5661 4190

ท่านสามารถส่งใบสมัครงานทาง email ได้ที่: admincgm@akararesources.com (กรุณาแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุดและแจ้งระดับเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง) ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม สามารถดูที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.akararesources.com