อัพเดตปริมาณฝุ่นละออง และค่าเฉลี่ยก๊าซไซยาไนด์ ย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองรอบเหมืองทองกับจังหวัดต่างๆ

ข้อมูลย้อนหลังของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) รอบเหมืองอัคราฯ