วิสัยทัศน์

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเหมืองในปี 2544 จึงทำให้เรามีฐานะเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้

เราดำรงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการผลิตทองคำ การขยายปริมาณสำรองสินแร่ (reserve) และแหล่งแร่ทองคำ (resource base) รวมทั้งการรักษาระดับการผลิตทองคำในประเทศไทย

ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานทั้งในแง่ของความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ประโยชน์จากโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

เน้นการดำเนินงานในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเพิ่มระดับการผลิตทองคำ

ใช้ประโยชน์จากความสำเร็จในการสำรวจแร่ของ บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งแร่ทองคำและรักษาตำแหน่งการเป็นผู้นำการผลิตทองคำในประเทศไทย

เราวางแผนที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยใช้ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

“เราดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน”