การสำรวจและการขยายการผลิต

การสำรวจและการขยายการผลิตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการดำเนินงานที่โครงการชาตรี โดยในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งความสนใจไปที่การเสาะหาโอกาสในการสำรวจใหม่ๆ และการเสริมแหล่งแร่ภายใต้ประทานบัตรเหมืองแร่ชาตรี การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจเชิงกลยุทธ์ภายในพื้นที่ประทานบัตรของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2555 ซึ่งจะมีการตรวจสอบพื้นที่หลายๆ จุดที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณสำรองแหล่งแร่และสำรองแร่ในโครงการชาตรี การดำเนินการในโครงการสำรวจเชิงกลยุทธ์รวมถึง:

  • การยกระดับแหล่งทรัพยากรแร่จากชนิด Inferred resource เป็น ชนิด Indicated resource หรือ Measured resource เพื่อวางแผนการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การขยายจากพื้นที่ที่สำรวจจากแหล่งแร่เดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว
  • การสำรวจลึกลงไปในโครงสร้างที่มีแร่เกรดสูงขึ้น (higher grade structures) ซึ่งอาจมีศักยภาพในการขยายบ่อแร่หรือการทำเหมืองใต้ดิน

Highlights ของโครงการขุดเจาะ

การเจาะสำรวจภายในบริเวณประทานบัตรทางทิศเหนือของบ่อแร่ A ทำให้พบพื้นที่ที่มีแร่ทองคำที่มีเกรดสูง (high grade gold mineralization) เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งยืนยันความต่อเนื่องของสายแร่ จากพื้นที่ A East Structure ซึ่งอยู่ทางเหนือของแหล่งแร่ในปัจจุบัน การเจาะสำรวจด้วยเครื่องเจาะหัวเพชรหลุม 07559DD และอีกหลุมที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือ 55 เมตรพบว่ามีแหล่งหินตะกอนกรวดเหลี่ยมที่ถูกแทนที่ด้วยแร่ซิลิกา (silicified sedimentary breccias) อยู่ ผลการสำรวจของหลุมขุดเจาะทั้งสองหลุมนี้ แสดงได้ดังนี้

  • 07559DD - 49.4m @ 4.3g/t Au from 227m (including 29.8m @ 6.25g/t Au from 246m);
  • 07575RD - 35.8m @ 5.3g/t Au from 235m (including 3m @ 45.30 Au g/t from 255m);

ณ สิ้นเมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ทำการคำนวนปริมาณสำรองแร่ พบว่า ที่ความสมบูรณ์ของทองคำในสินแร่ที่ต่ำที่สุดที่สามารถทำเหมืองแร่ได้ (cut-off grade) ที่ 0.3 กรัม/ตัน โครงการชาตรีจะมีปริมาณทองคำ 4.03 ล้านออนซ์ และปริมาณเงิน 32.8 ล้านออนซ์ ในปริมาณสินแร่ทั้งสิ้น 188.3 ล้านตัน โดยแหล่งแร่ที่ได้ คำนวนปริมาณสำรองใหม่แล้วนั้นได้หักปริมาณสำรองแร่ที่ใช้แล้วในการผลิตไป จนถึง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2556 แล้วนั้น พบว่ามีแร่ทองคำเพิ่มขึ้น 356,000 ออนซ์ และแร่เงินเพิ่มขึ้น 2,162,000 เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวนปริมาณสำรองสินแร่ทองคำของโครงการชาตรีในเดือนมิถุนายน 2555 ที่ cut-off grade เดียวกัน