ข้อมูลตำแหน่งงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของปริมาณแร่และการผลิตทองคำในโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ เราดำรงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมปฏิบัติงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

เอกสารแนบจำเป็น *

ใบสมัครงาน หนังสือขอความยินยอม

ตำแหน่ง

 1. ฝ่ายเหมืองแร่

  11 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (เสมียน) 1 อัตรา

  • ดูแลงานด้านเอกสารและประสานงานทั่วไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
  • มีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป 5 อัตรา

  • งานช่วยเหลือและควบคุมดูแลอุปกรณ์ วัสดุใช้งานทั่วไป เช่น คลังน้ำมัน บ่อเก็บน้ำ งานสูบน้ำ เตรียมความพร้อมเครื่องมือใช้งานต่างๆ รวมถึงการจดบันทึกการเบิก-จ่าย
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ทำงานในสภาพที่มีแดดและอากาศร้อนได้ หากขับรถได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  ผู้ช่วยนักธรณีวิทยา 4 อัตรา

  • ช่วยเหลือนักธรณีวิทยาในการจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังจุดทำงานภาคสนาม
  • ออกไปภาคสนามกับทีม เช่นออกไปตรวจสอบสภาพดิน หินตามจุดต่างๆ ภายในเหมือง สวน ที่นา ไร่ ที่ได้รับอนุญาตให้สำรวจ เมื่อได้รับมอบหมาย
  • สุขภาพต้องแข็งแรง และ ออกงานที่ต้องเจอแดด ฝน อากาศร้อนได้
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ต้องสามารถอ่านออก-เขียนได้คล่อง

  แม่บ้าน 1 อัตรา

  • ดูแลความสะอาดทั่วไปทั้งอาคาร ห้องสุขา โรงอาหาร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีใจรักบริการที่ต้องดูแลทั้งพนักงานและแขกผู้มาเยือน
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  สมัครงาน

 2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการทดลอง

  8 ตำแหน่ง

  นักเคมี (ระดับหัวหน้ากะ) 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี (วท.บ.)
  • สามารถใช้งาน AAS/UV และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ตัวอย่างแร่ ตรวจสอบ ทำงานรายงานผลการทดสอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีความรู้เรื่องเคมีพื้นฐาน / ปริญญาตรีเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ MS Office ได้คล่องแคล่ว
  • ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล จัดเตรียมข้อ และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมาย หากสามารถวางแผนเชิงวิเคราะห์ข้อมูลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดลอง (ระดับอาวุโส) 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีความรู้เรื่องเคมีพื้นฐาน
  • ทำงานเป็นผู้ช่วยนักมี จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ หรือดำเนินการด้านงานวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  พนักงานห้องปฏิบัติกการทดลอง 5 อัตรา

  • จัดเตรียมตัวอย่างแร่ซึ่งเป็นหินหลากหลายขนาด ทั้งเล็กและใหญ่ ด้วยเครื่องมือบดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นภูมิแพ้
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีความเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z)/ตัวเลขต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

 3. ฝ่ายจัดซื้อ

  3 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างหรือการวางแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดำเนินการเปรียบเทียบสินค้าต่างๆ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ความคุ้มค่า และอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ติดต่อผู้รับเหมา ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนกระบวนการด้านเอกสารเพื่อการวางบิล
  • เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสำหรับทุกการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดทำแผนสต็อกอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน

  พนักงานคลังวัสดุ 2 อัตรา

  • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเบิก-จ่าย ตรวจสอบเช็คสต็อกอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
  • ดำเนินการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ให้กับฝ่ายต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิก-จ่าย
  • ออกแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา
  • ดำเนินการตรวจสอบกรณีอุปกรณ์ต่างๆ คงค้างไม่ตรงตามรายงานในระบบ
  • สามารถขับโฟล์คลิฟท์หรือผ่านการอบรมการขับขี่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

  สมัครงาน

 4. ฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับปฏิบัติการ) 1 อัตรา

  • ผ่านการฝึกอบรม จป. (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
  • มีความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน / มีประสบการณ์การควบคุมงานหรือปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความคล่องแคล่ว ร่างกายแข็งแรง สามารถออกปฏิบัติงานกำกับดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ภายในโรงงาน รวมถึงการขึ้นตรวจสอบกรณีมีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงได้
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน

  สมัครงาน

 5. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  2 ตำแหน่ง

  พนักงานฝ่ายสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

  • งานดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามและความปลอดภัย งานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังการปฏิบัติงาน
  • งานตัดหญ้า จัดเก็บขยะและวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
  • งานร่วมกิจกรรมกับฝ่ายต่างๆ ในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำแนวกันไฟ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถออกปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ได้

  สมัครงาน

 6. ฝ่ายผลิต

  75 ตำแหน่ง

  พนักงานห้องทอง 3 อัตรา (ระดับหัวหน้างาน 1 /ปฏิบัติการ 2)

  • ระดับหัวหน้างานต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สื่อสารคล่องแคล่ว สามารถจัดทำรายงานเมื่อปฏิบัติงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
  • สามารถปฏิบัติงานกับเตาหลอมและมีสภาพอากาศในสถานที่ปฏิบัติงานที่ร้อนได้
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ยกหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และแท่งโลหะที่มีน้ำหนักได้
  • มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถเข้างานเป็นกะได้
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  พนักงานแผนกผลิต 24 อัตรา

  • งานปฏิบัติการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานด้านผลิตการป้อนแร่เข้าเครื่องบด งานขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือ แร่ต่างๆ
  • มีความขยันอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำงานในพื้นที่เปิด อากาศร้อนและมีฝุ่นละอองที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้
  • สามารถเข้ากะได้
  • เนื่องจากมีสมาชิกในทีมค่อนข้างมากและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก จึงต้องทำงานเป็นทีม เคารพกฎระเบียบและปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างเคร่งครัด

  เจ้าหน้าที่เทคนิคขั้นสูงแผนกโลหวิทยา 3 อัตรา (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ 1/อาวุโส 1/เจ้าหน้าที่ 1)

  • ปริญญาตรีสาขาโลหวิทยา
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และ อย่างน้อย 1-3 ปีสำหรับระดับอาวุโสและพนักงาน
  • ดูแลภาพรวม จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและนำส่งให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะ Excel

  พนักงานระดับปฏิบัติการแผนกโลหวิทยา 2 อัตรา

  • เก็บตัวอย่างแร่ในโรงงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน วัดค่าออกซิเจน
  • ทดสอบขนาดแร่ด้วยเครื่องมือ สอบเทียบเครื่องมือชั่งให้ได้มาตรฐาน
  • ทำการทดลองประจำวันตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง ยกและขนย้ายแร่ตัวอย่างได้

  พนักงานแผนกซ่อมบำรุง 36 อัตรา

  • พนักงานประกอบเครื่องกล (17) งานประกอบเครื่องกล เหล็ก ตัดแต่งท่อ ซ่อมบำรุง งานเชื่อมทั่วไป มีความรู้หรือประสบการณ์เครื่องกล งานประกอบ Fitting ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พนักงานช่างเชื่อม/ติดตั้งและรื้อนั่งร้าน/เครื่องผลิตหรือหม้อไอน้ำ (19) ทำงานด้านการติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนตามแผนงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องและพร้อมใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัย และอื่นๆ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง ยกและขนย้ายแร่ตัวอย่างได้

  ช่างไฟฟ้า 6 อัตรา (หัวหน้างาน 2/ปฏิบัติการ 4)

  • วุฒิการศึกษาสาขาไฟฟ้าระดับ ปวส ขึ้นไปสำหรับหัวหน้างาน และ ปวช สำหรับปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าอย่างน้อย 4 ปีสำหรับหัวหน้างาน และ 2 ปีสำหรับปฏิบัตรการ
  • หากมีใบรับรองการเป็นการช่างไฟฟ้าหรือคุณวุฒิด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • งานด้านไฟฟ้า ทั้งการติดตั้งใหม่ การปรับปรุงแก้ไขงานสายไฟที่เสื่อมสภาพตามอายุงาน

  เจ้าหน้าที่แผนการทำงาน 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเช่น MS Office ได้คล่อง
  • มีทักษะการประสานงาน จัดทำรายงาน เบิก-จ่ายอุปกรณ์ตามแผนงาน

  สมัครงาน

 7. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา

  2 ตำแหน่ง

  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์หรือหัวหน้าแผนกชุมชนสัมพันธ์ 1 อัตรา

  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานด้านการสัมพันธ์กับหนวยงานหรือฝ่ายต่างๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกการทำงานทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจ รับฟังทุกปัญหา มัทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและชุมชน
  • ช่วยงานบริหารจัดการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ สร้างเสริมความเข้าใจอันดีในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกับชุมชนตามนโยบายของบริษัท
  • มีความเข้าใจงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและบริษัท สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แพร่หลายและเข้าถึงการรับรู้ของชุมชนได้
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการพัฒนาหรือหัวหน้าแผนกการพัฒนา 1 อัตรา

  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือความยั่งยืนขององค์กรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหรืองานขององค์กร สามารถกำหนดนโยบายเป็นแผนงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองภาพรวม เข้าใจถึงจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข จุดแข็งที่สามารถต่อยอดงานขององค์กรได้
  • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและชุมชน

  สมัครงาน

 8. Administrative Officer

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Provide administrative support for office activities, which include receptionists.
  • Manage the company's facilities, equipment, and assets.
  • Provide general administrative support to staff and visitors.
  • Travel and transportation support, liaise with the hotels.
  • Answering telephone calls, responding to queries, and replying to emails.
  • Assist with some translation work related to daily business tasks.
  • Preparing an expense report and clearing all expenses within the timeline.
  • Other assignments by the supervisor.

  Qualifications

  • Bachelor's degree in any field.
  • Good command of English, both written and spoken (TOEIC score over 650 would be an advantage).
  • Good communication skills.
  • Able to handle multiple tasks.
  • Highly accountable and taking ownership, hardworking with a collaborative attitude, and service-minded are preferred.
  • Computer literacy (MS Office) and familiarity with Pronto programs will be an advantage.

   

  Location: Spring Tower, 14th floor, Bangkok.

  สมัครงาน

 9. Government Relations Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Establishes and nurtures positive relationships with government authorities and senior officers at district and provincial levels for effective communication regarding the company’s business.
  • Follows up and facilitates necessary steps and procedures in regulatory affairs to ensure continuous progress aligned with the company’s direction.
  • Engages in communication with external parties (regulators, external consultants, public authority etc.), to inform and foster trust and understanding of the company’s operations and public perception.
  • Participates in the development of effective strategies to support the achievement of organizational objectives, demonstrating a thorough understanding of relevant laws, rules and regulations governing the company’s operations.
  • Offers suggestions and recommendations to the company’s executives to stay updated on new developments in regulatory issues and potential impacts on the company.
  • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.

  Qualifications

  • Male or Female, age over 40 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in business administration, science and environment, political science, public relations, or a related field.
  • Minimum of 20 years of experience in government relations and coordination, regulatory affairs, business administration, community relations, sustainable development, etc.
  • Excellent interpersonal skills, adept at working as a team player with strong leadership.
  • Proficient in spoken and written English.

  สมัครงาน

 10. Government Relations Supervisor

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Fosters good relationships with government authorities and senior officers at district and provincial levels for effective communication regarding the company’s business.
  • Follows up and coordinates necessary steps and procedures in regulatory affairs to ensure continuous progress aligned with the company’s direction.
  • Engages in communication with relevant external parties to inform and establish trust and understanding of the company’s operation, enhancing public perception.
  • Assists in the development of effective strategies to support the achievement of organizational objectives, demonstrating a thorough understanding of rules and regulations governing the company’s operations.
  • Offers recommendations to the Manager - Government Relations and the company’s executives to stay updated on new developments in regulatory issues and potential impacts on the company.
  • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.

  Qualifications

  • Male or Female, age over 30 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in public or business administration, science and environment, political science, or a related field.
  • 10-15 years of experience in government relations and coordination, regulatory affairs, business administration, community relations, etc.
  • Strong interpersonal and teamwork skills.
  • Good English speaking and writing skills.

  สมัครงาน

 11. Community Relations Supervisor

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Takes the lead in community relations activities and seeks support from local communities to carry out projects for the mutual benefit of the company and communities.
  • Fosters and strengthens close relationships with self-administrative organizations, local leaders and villagers in the nearby communities ensuring their support of the company’s operations.
  • Maintains regular communication with local stakeholders to ensure understanding and recognition of the company’s efforts, enhancing public perception.
  • Encourages and motivates participation of Akara’s employees and business partners in community relations activities.
  • Performs any other duties assigned by the executives in relation to community relations and development.

  Qualifications

  • Male or Female, age 30-40 years old
  • Bachelor’s degree or higher in agriculture, environment, political science, or a related field.
  • Minimum of 10 years of experience in agriculture, environment, political science, business administration, community relations, or government coordination.
  • Intermediate level of English proficiency, in speaking and writing.
  • Strong teamwork and interpersonal skills.
  • Preference will be given to applicants with residency in Phichit, Phetchabun, and Phitsanulok.

  สมัครงาน

 12. Sustainable Development Assistant Manager

  1 ตำแหน่ง

  Responsibilities

  • Develops, promotes, and manages sustainable development initiatives and existing programs aligned with the company’s direction and strategies.
  • Takes the lead in implementing the aforementioned activities and seeks support from local communities to carry out projects that benefit both the company and the communities.
  • Collaborates with community-based organizations and community groups to foster their products and marketing strategies leading to increased recognition, certification, and income generation for the groups.
  • Engages with all stakeholders to ensure understanding and acknowledgment of the company’s efforts, while expanding successful initiatives to surrounding areas for greater impact and improved public perception.
  • Fosters and strengthens relationships with local authorities, communities, and leaders through open engagement.
  • Encourages and motivates participation of Akara’s employees and business partners in community relations activities.
  • Performs any other duties assigned by the executives in relation to community relations and development.

  Qualifications

  • Male or Female, age 35-45 years old.
  • Bachelor’s degree or higher in public relations, business administration, political science, or a related field.
  • Minimum of 10 years of experience in community relations, sustainable development, organic farming, renewable energy, or business administration.
  • Good teamwork and interpersonal skills.
  • Good English speaking and writing skills.

  สมัครงาน

 13. หัวหน้าช่างไฟฟ้า

  1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • วิเคราะห์การทำงานและความเข้ากันได้ของเครื่องจักรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนงานประจำวันและแจกจ่ายงานให้กับทีมงาน
  • อบรมให้ความรู้กับช่างไฟฟ้า
  • เข้าใจระบบกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เครื่องบดหยาบจนถึงห้องทอง
  • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี) หรือปริญญาตรี (ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีวินัย ตรงต่อเวลา
  • หากมีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

 14. Senior Planning Engineer / Planning Engineer

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  • Liaise with the company's environmental function to ensure that all the projects maintain environmental compliance.
  • Provide a safe and healthy working environment for employees, contractors, and visitors by making employees responsible for working safely and encouraging others to follow site safety rules.
  • Initiate and revise work instruction procedures.
  • Ensure the integrity of the metallurgical function is maintained.
  • Advise subordinates in metallurgical testing, equipment maintenance, service, and training.
  • Delegate the assigned work from superiors to subordinates and tend to finish on time.
  • Ensure that the subordinates follow the work instruction procedures correctly.
  • Report any essential information to superiors.
  • Co-ordinate with the others with pleasure.
  • Follow up on the company policies and procedures.
  • Maintain good working relationships between superiors and subordinates.
  • Assist the department's administration.
  • Report this information in the morning meeting.
  • Optimize the metallurgical performance of the processing function for the operation team. Initiate and create metallurgical projects.
  • Support subordinates to improve working competencies.
  • Control the administration of the metallurgical department.
  • Ensure that subordinates follow the company's policies and procedures.
  • Develop a metallurgical database system.
  • Coaching and Training Subordinates.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree in Metallurgy or Chemical Engineering.
  • Minimum 5 years’ Experience in Mineral Process Industry.
  • Good communication in English is preferable.
  • Ability to interpret metallurgical results.
  • Understanding of Chemical Reagents, Metallurgical and Chemical Principal.
  • Experience in documentation management and database system.
  • Knowledge of process control would be an advantage.

  สมัครงาน

 15. Assistant Accounting Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  1 ตำแหน่ง

  Job Description:

  As an Assistant Accounting Manager, you will help manage and control the accounting, financial, and tax team in order to maintain an efficient and effective of month end closing in a timely and accurate manner.

  • Oversee and monitor procedures guaranteeing the quality, regulations, and exhaustiveness of the published accounts in compliance with applicable local laws.
  • Corporate income tax (PND51, PND50) & BOI & Deferred tax.
  • Coordinate with Revenue department & BOI officer / advisor, external audit and consultant team.
  • Financial statement and submission to DBD.
  • Coordinate with Auditor & Parent company for Half year, Final audit.
  • Calculate key estimation account (Rehabilitation Provision, Employee benefit, Inventory, NRV for Inventory, Slow moving, Impairment of asset, Restripe, etc.
  • Monthly performance report.
  • Be able to assist Accounting Manager to supervise AP, AR, GL and finance staffs in daily operation.
  • Lead team to simplified working process.
  • Other duties as requested.

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree or higer in accounting.
  • Experience in Assistant manager or Manager at least 5 years.
  • Strong knowledge in Accounting and Tax systems.
  • Strong organizational and leadership skills.
  • Good knowledge in the ERP system and MS Office.
  • Good command in English is a must.
  • Good in communication and interpersonal skill.
  • Positive attitude, detail-oriented, critical thinking and problem solving skills, team player with a willingness to help when required.
  • Experience in Big 4 audit firms is advantageous.
  • CPD license would be advantage.
  • Able to relocate to Phichit province (Chatree Gold Mine).

  สมัครงาน

บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานสำหรับผู้ที่อาศัยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำชาตรี

ช่องทางการรับสมัคร

สำนักงานอัคราเพื่อชุมชน

 • รับใบสมัครและนำส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. และกรณีนอกเหนือวันและเวลาดังกล่าวสามารถนำส่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • บริษัทมีบริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูปให้ผู้สมัครฟรี ที่สำนักงานอัคราเพื่อชุมชน ตามวันและเวลาที่ระบุ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • ดาวน์โหลดพร้อมนำส่งใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.akararesources.com/th
 • สามารถนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบผ่านช่องทางระบบเว็บไซต์ได้โดยตรง

ปิดรับใบสมัครทุกช่องทาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • หนังสือยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการผ่านงาน / เงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบอนุญาตต่างๆ เช่นเอกสารการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

หมายเหตุ

 • เอกสารประกอบการสมัครใช้อย่างละ 1 ฉบับ
 • เพื่อความรวดเร็วผู้สมัครสามารถเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาด้วยเพื่อยื่นได้ทันที กรณีไม่มีบริษัทฯ มีบริการช่วยถ่ายเอกสารและรูปถ่ายให้ แต่อาจจะทำให้ล่าช้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใบสมัครจากผู้สมัครที่ยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบให้ ณ สถานที่รับสมัคร

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์: 063-210-1991

Email: hr@akararesources.com และ wasant@akararesources.com

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอัคราของเรา พร้อมเติบโตและพัฒนาไปกับชุมชนอันเป็นที่รักรอบๆ เหมืองแร่ทองคำชาตรีอย่างยั่งยืน