ข้อมูลตำแหน่งงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของปริมาณแร่และการผลิตทองคำในโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์ เราดำรงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ โดยการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมปฏิบัติงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

เอกสารแนบจำเป็น *

ใบสมัครงาน หนังสือขอความยินยอม

ตำแหน่ง

ไม่พบตำแหน่งงานว่าง

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อทางจดหมายตามที่อยู่ข้างล่าง โปรดแจ้งระดับเงินเดือนในปัจจุบันของท่านและระดับเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resume) และรูปถ่ายล่าสุดมาที่

ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

โทร.+66 5661 4500 | Fax. +66 5661 4190

ท่านสามารถส่งใบสมัครงานทาง email ได้ที่: wasant@akararesources.com (กรุณาแนบประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุดและแจ้งระดับเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง) ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติม สามารถดูที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.akararesources.com