อัพเดตปริมาณฝุ่นละออง และค่าเฉลี่ยก๊าซไซยาไนด์

เปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองรอบเหมืองทองกับจังหวัดต่างๆ

ข้อมูลย้อนหลัง

ปริมาณค่าเฉลี่ยก๊าซไซยาไนด์ (HCN) รอบบ่อเก็บกากแร่ 2

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) รอบเหมืองอัคราฯ

ข้อมูลย้อนหลัง

ที่นี่คือบ้านของเรา