กิจกรรมของบริษัท

อัคราฯ สนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

อัคราฯ สนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปกรณ์ สุขุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสิโรจ ประเสริฐผล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิฯ และ นายศิวะพร ทรรทรานนท์ (ขวาสุด) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินีนาถ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อเร็วๆนี้