กิจกรรมของบริษัท

อัคราจัดงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา มหาราชินี

อัคราจัดงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”  เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา มหาราชินี

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปกรณ์ สุขุม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเบรนเดน จอห์น แบรดเล่ย์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายสกล แก้วปวงคำ (กลาง) นายอำเภอวังโป่ง ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรีอินทรีย์และข้าวหอมพันธุ์ท้ายดงในงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายปกรณ์ สุขุม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเบรนเดน จอห์น แบรดเล่ย์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายสกล แก้วปวงคำ (กลาง) นายอำเภอวังโป่ง ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรีอินทรีย์และข้าวหอมพันธุ์ท้ายดงในงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และส่งเสริมการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามนโยบายดำเนินกิจการพร้อมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านด่านช้าง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้