กิจกรรมของบริษัท

“ควงกันเกี่ยว” อัคราฯ จับมือ จ. เพชรบูรณ์เกี่ยวข้าวในงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2558

“ควงกันเกี่ยว”  อัคราฯ จับมือ จ. เพชรบูรณ์เกี่ยวข้าวในงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2558

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเบรนเดน แบรดเล่ย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการรัฐกิจและบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายเบรนแนน แลง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ อำเภอวังโป่ง โดยนายปกรณ์ ตั้งใจตรง (ที่ 3 จากซ้าย) นายอำเภอวังโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง โดยนางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น (ที่ 2 จากขวา) นายกอบต. ท้ายดง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ ร่วมเกี่ยวข้าวปลอดสารพิษพันธุ์ไรซ์เบอรีและข้าวหอมพันธุ์ท้ายดงในงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” จัดขึ้นทุกปี เพื่อเฉลิมเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และส่งเสริมและผลักดันให้ตำบลท้ายดงเป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดสารพิษ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ตามนโยบายดำเนินกิจการพร้อมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนพนักงาน บมจ.อัคราฯ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ แปลงนาข้าว หมู่ 4 บ้านด่านช้าง ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้