กิจกรรมของบริษัท

จัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ภาคฤดูร้อน

จัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ภาคฤดูร้อน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ภาคฤดูร้อน (Knowledge Sharing Summer Camp) เพื่อเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่รอบบริเวณเหมือง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ การจัดการเหมืองแร่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทั่วไป

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จัดค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ภาคฤดูร้อน (Knowledge Sharing Summer Camp) เพื่อเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่รอบบริเวณเหมือง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ การจัดการเหมืองแร่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทั่วไป