กิจกรรมของบริษัท

อัคราฯ เปิดบ้านต้อนรับสภาเกษตรกร พิจิตร เข้าเยี่ยมชมเหมือง สานต่อกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

อัคราฯ เปิดบ้านต้อนรับสภาเกษตรกร พิจิตร เข้าเยี่ยมชมเหมือง สานต่อกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยนายปกรณ์ สุขุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ และการชลประทาน ของสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ในการเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและมาตรฐานการดำเนินงานของเหมืองแร่ชาตรี จ.พิจิตร ซึ่งเป็นเหมืองแร่ระบบปิดที่มีความปลอดภัยต่อชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังดำเนินงานตามเงื่อนไข EHIA อย่างเคร่งครัดเมื่อเร็วๆ นี้